Исполнитель: Рымбаева Роза

Композиция: Алия

В транскрипции с русскими буквами:

Кобда, Нева суларын суюп эскен
Эсем гулин кушакка жиып эскен, жиып эскен, жиып эскен.
Акку  кустын бейнебир баласындай
Сулу сазды, жастыктын куюн кешкен, куюн кешкен, куюн кешкен.

Элия - батыр кызы сен халкымнын
Элия - ару кызы сен халкымнын
Эрке кусы кен даламнын!

Шолпан жулдыз – эзинсин шоктай жарык
Кез алмаймыз керкиннен токтай калып, токтай калып, токтай калып.
Туган жердин тесинде мэнгиликке
Тур гой сенин журегин оттай жанып, оттай жанып, оттай жанып.

Элия - батыр кызы сен халкымнын
Элия – ару  кызы сен халкымнын
Ерке кусы кен даламнын!

Элия - ару кызы сен халкымнын
Элия - батыр кызы сен халкымнык
Ерке кусы кенндаламнын!
ЭЛИЯ!!!
Ссылка на минусовку:
https://ruminus.ru/minusovki/rru/Рymbaeva_Рoza/Аliya.html
www.ruminus.ru